Efekt termiczny pożywienia

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że spożywanie pokarmu jest wysiłkiem dla naszego organizmu. Czynnik znany jako termiczny efekt pożywienia określa ilość wymaganej energii do wspomagania zachodzących procesów trawienia, wchłaniania oraz przyswajania i usuwania pokarmu z organizmu.

Efekt termiczny pożywienia wpływa na procesy przetwarzania żywności w organizmie w celu jej wykorzystania lub magazynowania. Efekt termiczny pożywienia to jeden z najważniejszych komponentów wpływających na zmienne tempo przemiany materii.

To za sprawą efektu termicznego pożywienia następuje transport, trawienie oraz wchłanianie niezbędnych nam składników odżywczych. Zjawisko to obejmuje też zużycie energii, które następuje podczas stymulacji centralnego układu nerwowego w czasie trwania procesu metabolizmu.

Ilość zużytej przez organizm energii w ramach efektu termicznego pożywienia ściśle związana jest z tym, co zostaje przez nas zjedzone. Nie można jednak precyzyjnie określić i stosować stałych wartości dla efektu termicznego pożywienia. Wiadomo, że termiczny efekt białka jest najwyższy spośród wszystkich pokarmów. Spożyte białka na przetworzenie i dalsze wykorzystanie wymagają nawet czasami 35% zmagazynowanej energii. Bardzo łatwo przetwarzany jest dla odmiany tłuszcz, którego konsumowanie skutkuje bardzo małym efektem termicznym pożywienia nie przekraczającym 5%.

Prześledźmy efekt termiczny pożywienia na przykładzie jednej łodygi selera. Jej efekt termiczny pożywienia wynosi około 8%. Seler, którego spożyjemy w postaci jednej łodygi mógł zmagazynować około sześciu kilokalorii, czyli do przetworzenia zużyjemy mniej więcej połowę jednej kilokalorii.

Średnia wartość energii potrzebnej w ramach efektu termicznego pożywienia wynosi około 10% dobowego bilansu kalorycznego. Wartości te mogą różnić się, jeśli w konsumowanej żywności znajduje się więcej lub mniej białka.

Nie istnieje ujemny bilans energetyczny oparty o efekt termiczny pożywienia konsumowanych przez nas pokarmów. Promowania diety, jako zawierającej produkty spożywcze potrzebujące więcej energii do przetworzenia niż one zmagazynowały, oparte jest na koncepcjach dietetycznych, które nie zostały naukowo dowiedzione.

Pamiętajmy, ze na dzienny bilans energetyczny wpływa nasz styl życia związany z konsumpcją pokarmów. Skala efektu termicznego pożywienia jest składową ilości zmagazynowanej energii w codziennej diecie, zastosowana kompozycja makroskładników w jednym posiłku oraz ilość posiłków w ciągu doby. Efektu termicznego pożywienia nie należy więc analizować bez precyzyjnego uwzględnienia pozostałych czynników. Dlatego spersonalizowana dieta przygotowana pod nasze potrzeby, możliwości i oczekiwania powinna być opracowana przez dietetyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *