Joanna Strawońska

Efekt termiczny pożywienia

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że spożywanie pokarmu jest wysiłkiem dla naszego organizmu. Czynnik znany jako termiczny efekt pożywienia określa ilość wymaganej energii do wspomagania zachodzących procesów trawienia, wchłaniania oraz przyswajania i usuwania pokarmu z organizmu.

Kilka faktów z historii dietetyki

O powstawaniu i rozwoju nauki zwanej dietetyką stworzono już niejedno poważne, książkowe opracowanie. Przypominamy więc w mocno skróconej wersji tylko subiektywnie przez nas wybrane momenty z historii kształtowania się wiedzy o procesie i wpływie żywienia na organizm człowieka od starożytności po czasy współczesne.